מידע לעובדים - מלחמת "חרבות ברזל"

ריכוז מידע ופרסומים לעובדי המדינה, הרלוונטיים לתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

חוזר הנציבות – הסרת מגבלות ניצול וצבירת ימי חופשה במעבר משנה לשנה – מלחמת "חרבות ברזל" 20.11.23
ממשיכים לתרום את קצובת הכלכלה היומית (סיבוס, תן ביס ו-גודי) לחיילים ולתושבי העוטף 17.11.23
אגרת יו"ר ההסתדרות והממונה על השכר בעניין תגמול לעובדים שנעדרו מהעבודה 16.11.23
חוזר הנציבות והממונה על השכר – החלטה בעניין ימי חופשה למשפחות החטופים והנעדרים 9.11.23
הארכת הסכם קיבוצי – העלאת שעות העסקת סטודנטים ועוד בימי מלחמת "חרבות ברזל" 7.11.23
למעלה מ-200 אלף ש"ח נתרמו ע"י עובדי המדינה באמצעות קצובת הכלכלה היומית –
"סיבוס", "תן ביס" ו"גודי"
7.11.23
אגרת יו"ר ההסתדרות והממונה על השכר בעניין שכר לעובדים שנמנע מהם לעבוד בעקבות המלחמה ועוד 2.11.23
עובדי המדינה נרתמים למען חקלאי המדינה – מתגייסים לקטיף ב-8.11.23 1.11.23
חוזר הנציבות – הסדרת התנדבות בשכר לעובדי מדינה הזכאים 30.10.23
הלוואה נוספת בבנק יהב עד 18,000 ש"ח בריבית מסובסדת 29.10.23
הסכם קיבוצי – דחיית מועד יישום קיצור שעות עבודה לעובדים הזכאים 26.10.23
פרסום הנציבות בעניין תגבור מערכים ממשלתיים המצויים בחוסר + טופס למילוי 23.10.23
עדכון הנציבות – שאלות ותשובות בעניין תנאי שירות בעת "חרבות ברזל" 22.10.23
חוזר אגף השכר והסכמי עבודה – חידוד הנחיות למגזר הציבורי – מערכת "חרבות ברזל" 17.10.23
חוזר הנציבות – הנחיות להתנהלות בימי מלחמת "חרבות ברזל" – עדכון 17.10.23
ניתן לתרום את קצובת הכלכלה היומית באמצעות סיבוס, תן ביס ו-גודי לחיילים ולתושבי העוטף 16.10.23
חוזר הנציבות בעניין טיפול משמעתי בהתבטאויות כנגד מדינת ישראל בעת מלחמה 11.10.23
הסכם קיבוצי לעניין הארכת שעות העסקת סטודנטים בשירות המדינה – ימי "חרבות ברזל" 11.10.23
חוזר הנציבות והחשב הכללי בעניין שי למשרתי מילואים ובני משפחותיהם במצבי חירום 10.10.23
חוזר אגף השכר – עבודה מרחוק – הנחיות בזמן מצב חירום 9.10.23
חוזר נציב שירות המדינה בדבר היערכות להליכי המיון והגיוס בעקבות המצב הביטחוני 8.10.23
חוזר ההסתדרות – שאלות ותשובות בענייני עבודה בזמן מבצע "חרבות ברזל" – מעודכן 8.10.23
חוזר נציב שירות המדינה – הנחיות להתנהלות בימי מבצע "חרבות ברזל" 7.10.23
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: