ימי עיון וסיורים חד יומיים

זכאות, הוראות ותנאים כלליים להשתתפות

להרחבה לחץ כאן

כללי:
א. הזכאות לכלל פעילויות העמותות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
ב. זכויות העמית שיפורטו להלן יינתנו בתנאי ששולמו עבור העמית דמי החבר בגין אותה שנה.
ג. החל משנת 2024 תשלום דמי החבר יתבצע ע"י המעסיק בלבד.
ד. החל משנת 2024 העמותות משלבות ידיים וכל סל הפעילויות של כל אחת מהעמותות יהיה פתוח לכלל העמיתים בעמותות.
ה. הסבסוד לפעילויות השונות ניתן לעמית בנפרד על ידי כל אחת מהעמותות, בהתאם להחלטות הנהלת העמותה על גובה הסבסוד.
ו. בהתאם לזאת, עמית בשתי העמותות יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד מלא ואילו עמית בעמותה אחת בלבד, יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד חלקי בלבד, שיינתן ע"י העמותה אליה הוא משתייך. יש להקפיד ולבדוק לפני הרישום את גובה הסבסוד המוצע לפעילות בהתאם לעמותה אליה משתייך העמית.
ז. סבסוד הפעילויות בהתאם לחלקיות המשרה של העמית. עמית במשרה חלקית יקבל סבסוד בהתאם לפעילות.
ח. העמיתים אחראים להסדיר את נושא היעדרותם מהעבודה בגין כל פעילות במסגרת העמותות, עפ"י הנהלים הנהוגים במקום עבודתם.

ימי עיון וסיורים חד יומיים
א. עמית בשתי עמותות זכאי להשתתף בשני ימי עיון או סיורים חד יומיים בשנה, בהתאם לשיקולי העמותות.
ב. עמית בעמותה אחת זכאי להשתתף ביום עיון / סיור חד יומי אחד בשנה.
ט.ל.ח

אנא המתן...
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: