- נחתם (27.12) הסכם הסטודנטים המעדכן את מתווה שעות העסקתם בשירות המדינה

הסכם קיבוצי זה יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות המועסקים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, להשלים את שעות התקן החודשיות. במסגרת ההסכם סוכם כי, החל מינואר 2023, סטודנט שלא מילא את שעות התקן החודשיות, יוכל לעבוד במספר שעות גבוה יותר בחודשים העוקבים, עד למכסה של 150 שעות חודשיות. כך למשל, סטודנט במכסה של 120 שעות העסקה חודשיות, שבחודש מסוים השלים רק 90 שעות העסקה, יוכל לעבוד בחודש העוקב עד 150 שעות עבודה (120 השעות בתקן + 30 השעות שלא השלים בחודש הקודם). המהלך יאפשר לסטודנטים לשפר את שכרם בתקופות שבהן הם פנויים לעבוד במשך יותר שעות, וכן ישפר את השירות לציבור. ההסכם נחתם היום בנוכחות יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר קובי בר נתן, ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, אמר: "ההסכם הינו אמירה נכונה כלפי הסטודנטים, שהם דור העתיד של המגזר הציבורי".

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, מסר: "מדובר בהסכם קיבוצי מצוין לאוכלוסייה שמהווה חלק בלתי נפרד מעובדי שירות המדינה. אני מודה לכל השותפים על המסירות והאכפתיות, ביצירת הסכם זה".  

מנהל חטיבה ארצי ויו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות עובדי המדינה, עו"ד ארז אופינקרו, הוסיף: "לסטודנטים יש אילוצים הקשורים ללימודיהם, לרבות תקופות מבחנים מעת לעת, וכתוצאה מכך הם נאלצים להיעדר מהעבודה. שינוי מתווה שעות העסקה יאפשר לסטודנטים למצות את פוטנציאל ההעסקה, לצד קידום לימודיהם האקדמאיים".

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: