תנאי הזכאות המעודכנים לקורסים

כללי:
א. הזכאות לכלל פעילויות העמותות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
ב. זכויות העמית שיפורטו להלן יינתנו בתנאי ששולמו עבור העמית דמי החבר בגין אותה שנה.
ג. החל משנת 2024 תשלום דמי החבר יתבצע ע"י המעסיק בלבד.
ד. החל משנת 2024 העמותות משלבות ידיים וכל סל הפעילויות של כל אחת מהעמותות יהיה פתוח לכלל העמיתים בעמותות.
ה. הסבסוד לפעילויות השונות ניתן לעמית בנפרד על ידי כל אחת מהעמותות, בהתאם להחלטות הנהלת העמותה על גובה הסבסוד.
ו. בהתאם לזאת, עמית בשתי העמותות יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד מלא ואילו עמית בעמותה אחת בלבד, יהיה זכאי להשתתף בכל פעילויות העמותות בסבסוד חלקי בלבד, שיינתן ע"י העמותה אליה הוא משתייך. יש להקפיד ולבדוק לפני הרישום את גובה הסבסוד המוצע לפעילות בהתאם לעמותה אליה משתייך העמית.
ז. סבסוד הפעילויות בהתאם לחלקיות המשרה של העמית. עמית במשרה חלקית יקבל סבסוד בהתאם לפעילות.
ח. העמיתים אחראים להסדיר את נושא היעדרותם מהעבודה בגין כל פעילות במסגרת העמותות, עפ"י הנהלים הנהוגים במקום עבודתם.

להלן תנאי הזכאות לקורסים:
א. הלימודים הינם ללא הגבלה, בהתאם לקורסים המוצעים ע"י העמותה.

עלות לחבר בשתי העמותות
:
.1 152 ₪ לקורס בן 40 שעות לימוד.
.2 190 ₪ לקורס בן 50 שעות לימוד.
.3 228 ₪ לקורס בן 60 שעות לימוד.
.4 380 ₪ לקורס בן 100 שעות לימוד.

עלות לחבר בעמותה אחת:
.1 200 ₪ לקורס בן 40 שעות לימוד.
.2 250 ₪ לקורס בן 50 שעות לימוד.
.3 300 ₪ לקורס בן 60 שעות לימוד.
.4 500 ₪ לקורס בן 100 שעות לימוד.

דמי ביטול – קורסים:
א. ביטול עד 7 ימים לפני מועד פתיחת הקורס – יגבו דמי טיפול בסך 70 ש"ח.
ב. במידה והביטול יחול לאחר מכן ועד ליום לפני פתיחת הקורס – יגבו דמי טיפול בסך 100 ש"ח.
ג. ביטול ביום פתיחת הקורס – יגבה חיוב מלא.
ט.ל.ח

לחוזר המלא – זכאויות, הוראות ותנאים להשתתפות בפעילות העמותות

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: