קצובת ביגוד לשנת 2024

בהתאם לחוזר האגף לשכר והסכמי עבודה מיום 16.6.24, תעריפי קצובת הביגוד לעובדי מדינה בשנת 2024 יהיו כדלקמן:

*לרמה 3 – 1,724 ש"ח

*לרמה 4 – 2,405 ש"ח

*בהתאם לסעיף 28.425 בתקשי"ר, רמות הביגוד הן:
רמה-3 עד דרגה 16 (כולל) בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים.
רמה-4 מדרגה 17 ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים.

רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל, תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא משובץ, או
לפי דרגתו אם הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתקן. 

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: