קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה

בהמשך *להסכם קיבוצי מסגרת מיום 17.7.23 ולהסכם הקיבוצי מתקן הסכם מסגרת מיום 31.12.2023, להלן מכתבו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, בעניין קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה.

עיקרי הדברים: שבוע העבודה בשירות המדינה, יקוצר החל מיום 1 באפריל 2024 ל- 40 שעות במקום 42 שעות עבודה. יודגש כי המדובר לגבי עובדים המועסקים במשרה מלאה.

קיצור שעות שבוע העבודה יבוצע ע"י הפחתת חצי שעת עבודה בימים ראשון עד רביעי.

באשר למקומות עבודה המעסיקים פחות מ-42 שעות שבועיות ומעל 40 שעות שבועיות – עד חצי שעת עבודה, כך ששבוע העבודה יעמוד על 40 שעות שבועיות.

עוד הוסכם בין הצדדים, כי במקום עבודה בו נהוגה חופשה מרוכזת בחג הפסח בשנת התשפ"ד, תוארך באופן חד פעמי חופשה זו כך שתכלול גם את יום ה- 21.4.24.

פרטים והרחבה במכתבו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

*הסכם קיבוצי מסגרת – באדיבות מלם

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: