קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורה בסוף אוגוסט

מצ"ב הנחיית נציב שירות המדינה מיום 27/6/22 בדבר "קיצור יום עבודה – מתן חופשה להורה בסוף חודש אוגוסט".

  1. הנחיה זו באה בהמשך להסכמות שבין ההסתדרות למדינה בהסכם המסגרת של שנת 2016.
  2. הנחיה זו תחול על כל העובדים המדורגים בדרוגים המיוצגים ע"י ההסתדרות (למעט רופאים וטרינריים).
  3. כמו כן היא תחול על עובדים בחוזים אישיים (למעט חוזה מנכ"ל וחוזה מוקבל מנכ"ל) ולרבות עובדים שעתיים וסטודנטים.
  4. בעקרון,  עובד במשרת הורה,  יוכל לקצר את יום העבודה שלו בשעה אחת בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט (סך הכל 10 שעות עבודה).
  5. העובד יוכל לנצל את השעות האלה , ביום חופשה מרוכז אותו יוכל לנצל (בתאום עם המעסיק) בתקופה שבין 1.8 ועד ליום 30.9.
  6. שעות אלה לא ניתנות לגרירה או לצבירה !
  7. ניתן לנצל את קיצור יום העבודה גם בעת עבודה מהבית/מרחוק.
  8. כללי ניצול האמור בנחיית נציב הנן בהתאם לנוסח המחייב – בהתאם לאמור בהנחיה עצמה (המצ"ב).
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: