עדכון תוספת מעונות - 1.1.22

להלן חוזר הממונה על השכר בעניין עדכון תוספת הורית (תוספת מעונות) החל מיום 1.1.2022
בהתאם לעליית המדד בשיעור של 2.4% , מעודכנת התוספת כדלקמן:

  • עבור ילד אחד – 324 ₪ לחודש,
  • עבור הילד השני – 219 ₪ לחודש.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: