נוהל זכאות לדרגת פרישה - עדכון כללים

נציבות שירות המדינה עדכנה (29.5.24) את הכללים לדרגות פרישה לזכאים לקצבה על פי חוק הגמלאות שירות המדינה.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: