הנחיות בדבר כללי נוכחות לעובדים באזור המיוחד במהלך מבצע "מגן וחץ" - 20.11.23

ב-5.9.23 נחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי בדבר תשלום
שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם במהלך מבצע "מגן וחץ" בשל הוראת פיקוד העורף
לגבי האזור המיוחד (כמפורט בחוזר שלהלן)
ב- 20.11.2023 ובהמשך לפניית הסתדרות עובדי המדינה פורסמו הנחיות נציבות שירות המדינה
בדבר כללי נוכחות לעובדים באזור המיוחד במהלך מבצע "מגן וחץ".

לחוזר הנציבות לחץ כאן

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: