יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי וצוותו בסיור מקצועי ברשות האכיפה והגביה (24.11)

צוות הסתדרות עובדי המדינה, בראשות יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, בסיור מקצועי ברשות האכיפה והגביה. "מצאתי ועד עובדים רתום ורציני" אמר עו"ד אופיר אלקלעי "שרוצה ופועל לצמיחה ופריחה של מקום העבודה. הנהלה וועד עובדים, שעובדים יחד על מנת לתת שירות מקצועי וטוב לאזרחי מדינת ישראל. תודה למנכ"ל רשות האכיפה והגבייה מר אורי ורלשטיין ולגברת סיגל בן חור מנהלת מחוז תל אביב ולחברי הועד המסורים, יו"ר ועד העובדים אלי אלבס וארז מנצורי – יו"ר ועד עובדי מטה, על הסיור המלמד.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: