צוות הסתדרות עובדי המדינה ביום עיון במרחב ירושלים - 5.12.22

בהחלטה על איחוד כוחות והגברת שיתוף הפעולה, יזם יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי יום עיון במרחב ירושלים, בהשתתפות מזכירי הסתדרות עובדי המדינה במרחבים, מנהלי חטיבות וגורמים מקצועיים בהסתדרות עובדי המדינה.

יום העיון התקיים בשיתוף יו"ר מרחב ירושלים מר דני בונפיל וצוות המרחב. במסגרת יום העיון, הועברו הרצאות מקצועיות, בין היתר, בנושא כיוונים חדשים בהסכמי המסגרת, הרפורמה בקצובת הנסיעה, תאגידי הסתדרות עובדי המדינה ונושאים מקצועיים אחרים.

התקיים שיח חשוב ובחינת אתגרים משותפים עם מר קובי בר נתן – הממונה על השכר וצוות האגף.

תודה למארחים יו"ר מרחב ירושלים מר דני בונפיל, סגנו מר איל לוי ולכל צוות העובדים. תודות למשתתפים מר אדם בלומברג – מנכ״ל האגף לאיגוד מקצועי, עו״ד חנה שניצר – יועמ״ש האגף לאיגוד מקצועי; תודות גם לממונה על השכר מר קובי בר נתן וצוותו.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: