חוזר הנציבות והממונה על השכר – החלטה בעניין ימי חופשה למשפחות החטופים והנעדרים

להלן חוזר נציב שירות המדינה והממונה על השכר מיום 9.11.23, בעניין משפחות החטופים והנעדרים מהמתקפה הרצחנית במלחמת "חרבות ברזל" המועסקים בשירות המדינה.

בהתאם לחוזר, לאור המורכבות והקושי בהם מצויות המשפחות של החטופים והנעדרים, הוחלט כי עובד שהוא *בן משפחה של *חטוף או *נעדר, ידווח על הימים בהם לא עבד בין ה – 7.10.23 ל – 31.10.23, חופשה על חשבון המעסיק.

לעניין מכתב זה –
*"בן משפחה" – אב, אם, אח, אחות, בעל, אישה לרבות ידוע/ה בציבור, בן, בת – לרבות ילד חורג או שאומץ כדין.

*"חטוף" או "נעדר" – מי שנקבע לגביו כי הוא חטוף או נעדר על פי חוק תגמולים.

לחוזר לחץ כאן

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: