החלת הסדר הארוחות בעת עבודה מרחוק - 6.2.22

להלן הודעת מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המדינה – מר דורון קרני:

אבקש להביא לידיעתכם, כי בהמשך להסכם הקיבוצי מיום 3.11.21, לאחר עבודה מאומצת של הסתדרות עובדי המדינה ויו"ר הוועדים, שפעלו בנושא מול נציגי אגף הממונה על השכר ונציגי אגף החשב הכללי, החל מיום 6.2.22, ניתן יהיה לממש את הסדר הארוחות לעובדי המדינה, ככל שההסדר חל במשרדכם , גם בעת עבודה מרחוק באמצעות חברות ההסעדה , שנבחרו במכרז (תן ביס, סיבוס – סודסקו וגודי).

למען הסר ספק, יובהר כי ככל שאין במקום העבודה של העובד זכאות למימוש ההסדר, לא יתאפשר לעובד לנצל את הסדר הארוחות בעת עבודה מרחוק.

ניצול הסדר הארוחות ייעשה באמצעות הזמנה דרך אחת מחברות ההסעדה הנ"ל, בדומה לנעשה בעת הזמנה במשרד. ניתן יהיה להזין כתובת יעד למשלוח. אבקש להדגיש כי הניצול יוכל להיעשות רק בימים בהם אושר לעובד לעבוד מרחוק ובהתאם לכללי הזכאות הקיימים.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: