ההסתדרות ומשרד האוצר חתמו על הסכם המסגרת למגזר הציבורי -17.7.23

על פי ההסכם, שתוקפו עד סוף שנת 2027, עובדי המגזר הציבורי יקבלו תוספות שכר רוחביות בשווי ממוצע של כ-11% (500 ₪ +6%) וכן מסגרת לפתרון בעיות, הסכמי שכר ייעודיים וצרכים שונים. שבוע העבודה יקוצר בשעתיים, זאת לצד העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי 

משרד האוצר וההסתדרות חתמו היום (17.7) על הסכם המסגרת החדש במגזר הציבורי, זאת בהמשך להבנות שהושגו בין הצדדים בתחילת חודש מרץ השנה. ההסכם מסדיר תוספות שכר רוחביות לעובדים במגזר הציבורי שמאוגדים תחת ההסתדרות, במקביל להבטחת טיפול נקודתי בסקטורים להם נדרשים תיקוני שכר ייחודיים; קיצור שבוע העבודה, כלים חדשים לשיפור השירות לאזרח והעלאת הפריון, הרחבת הזכאות למענק החד-פעמי בגובה 6,000 ₪ ובשורות נוספות.

על מי חל ההסכם?

ההסכם יחול על מאות אלפי עובדות ועובדים במגזר הציבורי, בהם:

  • עובדי שירות המדינה (משרדי ממשלה, תעשיות ביטחוניות ובתי חולים ממשלתיים).
  • עובדי השלטון המקומי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות).
  • עובדי גופים נוספים במגזר הציבורי שיצטרפו להסכם המסגרת מכוח החלטת הגוף, הצמדה הסכמית או נוהג הקבוע במקום העבודה (תאגידים, חברות ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד)

פרטי ההסכם:

תוספת שכר לעובדי המגזר הציבורי: תוספות שכר שקליות בגובה 500 ₪ וכן תוספת אחוזית של 6%. ההסכם מאפשר למעסיקים ולנציגות העובדים, להגיע להסכמות על הקצאה אחרת של 1% מתוך התוספת האחוזית  לפתרון סוגיות נקודתיות. התוספות יינתנו בפעימות לפי המפורט בטבלה המצורפת, כך שהפעימה הראשונה, בסך 400 ₪, תינתן במשכורת יולי 2023.

ממשכורת חודש תוספת שקלית תוספת אחוזית
יולי 2023 400 ₪  
אוקטובר 2024 100 ₪ * (השלמה ל-500 ₪)
דצמבר 2024   2%
אפריל 2025 1.5% (השלמה ל-3.5%)
אפריל 2026 1.5% (השלמה ל-5%)
אפריל 2027 1% (השלמה ל-6%)
סה"כ 500 ₪ * 6%
*לאוכלוסיות הזכאיות

מסגרת לפתרון בעיות: מסגרת עלות בגובה 3% לפתרון בעיות, הסכמי שכר ייעודיים וצרכים שונים בצורה שנועדה להבטיח יציבות וודאות ביחסי העבודה במגזר הציבורי לאורך כל תקופת ההסכם, וכן טיפול נקודתי במגוון סקטורים כגון: עובדות ועובדים סוציאליים, עובדי מנהל ומשק, אחיות ואחים, רנטגנאים/יות, עובדי בתי חולים פסיכיאטריים, טכנולוגים רפואיים, עובדי הנהלת בתי המשפט ועוד. זאת, למען שיפור השירות לאזרח וייעולו, וכן לסיוע בהתמודדות עם אתגרים שונים המאפיינים אוכלוסיות אלו כגון גיוס, שימור והנעת עובדים.

קיצור שבוע העבודה: שבוע העבודה במגזר הציבורי יקוצר בשעתיים, מ-42 ל-40 שעות עבודה שבועיות בשתי פעימות, אשר יחולו באוקטובר 2023 ובספטמבר 2024. כפועל יוצא מכך, מאות אלפי משפחות במדינת ישראל יעבדו 104 שעות פחות בשנה. צעד זה צפוי להגדיל את רווחת העובדים ולהשפיע לטובה על איזון בית-עבודה. בנוסף, העובדים קיבלו השנה, באופן חד פעמי, חצי יום חופשה באסרו חג פסח.

מענק חד־פעמי: מענק חד פעמי בגובה 6,000 ₪ ניתן לעובדים בחודש אפריל. ההסכם מרחיב את תקופת האכשרה ל-30 חודשים באופן שמקנה את הזכאות למענק לכל עובד שהועסק 9 חודשים בתקופה האמורה, וכן מסדיר את מתן המענק לנשים בחופשת לידה וסוגיות נקודתיות אחרות.

העלאת הפריון ושיפור יכולות הניהול בשירות הציבורי: ההסתדרות והמדינה יקדמו תהליכים שנועדו לשפר את השירות לציבור ולקדם את השירות הציבורי.  בין השאר , יתאפשרו שינויים בהגדרות התפקיד לעובד בהתאם לצרכי העבודה, תוך הקפדה על זכויות העובד בנושא ככל שיש פגיעה בתנאי העסקה. ומבלי להגביל את הצעדים הארגוניים שעומדים לזכות נציגות העובדים במקרה של פגיעה בתנאי ההעסקה. כמו כן, יתאפשר ניוד עובדים לתפקידים אחרים במידה שמשרתם מתייתרת, בתנאי שתישמר רמת משרתו, ובכפוף להסדרים הקיימים. ההסכם כולל גם התייחסות להכנסת טכנולוגיות חדשות למגזר הציבורי, תוך הכרה משותפת של הצדדים בחשיבותה לקידום איכות השירות. הוסכם כי נציגות העובדים תהיה שותפה בכל שינוי טכנולוגי לכל אורך התהליך.

המוסד ליחסי עבודה: הצדדים רואים חשיבות עליונה בחיזוק הדיאלוג החברתי וקידום שיתוף הפעולה ביחסי עבודה. הפעילות המשותפת בנושא נועדה לתמוך במנגנונים פריטטיים קיימים במו"מ הקיבוצי, לצורך גישור על חילוקי דעות וקידום הסכמות משותפות. 

הטבות לגמלאים: תורחב פעילות קרן הרווחה לגמלאים גם לעובדים בהסדר פנסיה צוברת החל משנת 2024, ויוסדר אופן התשלום לגמלאים בפנסיה תקציבית.

תקופת שקט ומיצוי: עד סוף שנת 2027.

במו"מ השתתפו, יחד עם צוותיהם: מטעם האוצר –  מנכ"ל משרד האוצר שלומי הייזלר, הממונה על השכר אפי מלכין וסגניו: חנן לזימי, ומחמוד רחמאן וכן אוהד אלקבץ, עידן כהן, עו"ד אייל שני, ועו"ד אורלי ישי-גנץ; הממונה על התקציבים יוגב גרדוס וסגנו איתי טמקין; מטעם ההסתדרות – מ"מ יו"ר ההסתדרות רועי יעקב, יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד גיל בר-טל, מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי וסמנכ"ל כלכלה ומדיניות אדם בלומנברג, יו"ר אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון עו"ד מיה פרי-אלתרמן, יו"ר הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי עו"ד חנה שניצר, ועו"ד מיה צחור מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי.

שאלות ותשובות על הסכם המסגרת במגזר הציבורי

לומדה על הסכם המסגרת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': " בהמשך לסיכום העקרונות הכללי שעליו הצהרנו לפני מספר חודשים, חתמנו היום על הסכם המסגרת הסופי עם ההסתדרות. ההסכם מביא בכנפיו בשורה של יציבות וודאות אדירה למשק הישראלי והוא מאפשר לו להמשיך ולצמוח בצורה בטוחה תוך איזון נכון בין תגמול ושימור זכויות העובדים, צמצום פערים וייעול המגזר הציבורי לבין אתגרי הכלכלה בהיבטי האינפלציה ומסגרות התקציב. ההסכם אחראי מאד, מגודר, לא פורץ את מסגרות התקציב ותומך במאמץ שלנו להחזיר את האינפלציה לטווח היעד. אני מודה ליו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד על שיתוף הפעולה ועל האחריות המשותפת מתוך ראיית צרכי המשק והעובדים ולצוותים המקצועיים באגף השכר ובאגף התקציבים במשרד האוצר על עבודה מקצועית שהובילה לחתימה על הסכם איכותי וטוב לעובדים ולמדינת ישראל. בימים של מחלוקות נוקבות הוכחנו שאפשר לגשר על פערים ולהגיע להסכמות כשיש רצון טוב משני הצדדים. אני קורא ליו"ר ארגון המורים רן ארז ללכת בדרכו של ארנון בר דוד ולהיכנס למו"מ מתוך אחריות והבנת צרכי המשק ומגבלות התקציב. זה מה שדרוש כעת למערכת החינוך, למשק ולחברה הישראלית בכלל".

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "גילינו אחריות והבאנו בשורות למאות אלפי משפחות במדינת ישראל. אחרי ארבע שנים ללא הסכמי מסגרת ושחיקת שכרם של מאות אלפי עובדים במשק, חתמנו היום על הסכם שכר מתקדם ופורץ דרך. הסכם שהוא גולת הכותרת מכל ההסכמים שחתמתי עליהם  במהלך כל שנותיי כמנהיג עובדים. אני גאה להשאיר אותו כמורשתי. ההסכם מעגן שורה של צעדים שעוזרים לחזק את העובדים, להגביר את חוסנו של השירות הציבורי ולהבטיח שירות איכותי יותר לכלל אזרחי ישראל. לצד תוספות השכר שעוזרות לצמצם את הפערים, קיצרנו את שבוע העבודה, חיזקנו סקטורים מוחלשים ושמרנו על רשת הביטחון לעובדים שמניעים את גלגלי המשק. דווקא בימים של הקצנת השיח וקיטוב חברתי, אני גאה בצוותים המקצועיים של ההסתדרות ושל משרד האוצר שישבו יחד בחדרי המו"מ והצליחו לגשר על הפערים בהידברות. תודתי והערכתי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנכ"ל המשרד שלומי הייזלר ולידידי אפי מלכין, על כך שפעלו בשותפות ובמקצועיות ראויה לשבח. תודה גם לצוות המעולה בהסתדרות –  שממשיך לעשות לילות כימים כדי להביא חדשנות להסכמים והישגים לעובדות ולעובדים".

מנכ"ל משרד האוצר, עו"ד שלומי הייזלר: "ההסכם שנחתם היום כולל שורה של הסכמות משמעותיות במגזר הציבורי שיביאו לצמצום פערים, לגמישות ניהולית ולשיפור הפריון. הקופסה עליה הוסכם במסגרת ההסכם תאפשר רציפות תפקודית של המגזר הציבורי וודאות תקציבית בתקופת ההסכם. אני מודה לעובדי אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר על העבודה המקצועית המאומצת שהניבה הישגים משמעותיים וכן לשותפים בהסתדרות ובראשם למר ארנון בר-דוד על משא ומתן ענייני, יעיל ואחראי".

הממונה על השכר והסכמי העבודה, אפי מלכין: "הסכם המסגרת הוא בשורה משמעותית למגזר הציבורי בישראל. זה הסכם אחראי ומאוזן, שממשיך את מגמת צמצום הפערים, הרחבת הגמישות בהעסקה, יציבות השירות ושיפור הפריון במגזר הציבורי. זוהי הפעם הראשונה שבה נחתם הסכם בסדר גודל כזה עם קופסה תקציבית לפתרון בעיות עתידיות, מה שיאפשר את רציפות ויציבות השירות הציבורי לטווח ארוך. מדובר במעבר מעולם יחסי עבודה של סכסוכים תכופים לעולם של הסכמות בין המעסיקים לבין ארגון העובדים. אני רוצה להודות לעובדי ועובדות אגף השכר והסכמי עבודה על העבודה המקצועית לאורך כל הדרך".

מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי וסמנכ"ל כלכלה ומדיניות בהסתדרות, אדם בלומנברג: "ההסכם החדש הוא הסכם פורץ דרך ותקדימי בהיקפו ועלותו שמחזק את עובדי המגזר הציבורי, וסולל את הדרך לשיפור איכות השירות לכלל אזרחי ישראל. מדובר בהסכם שמצמצם את הפערים בהתפתחות השכר בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, ומשפר משמעותית את שכרם ורווחתם של מאות אלפי עובדים עם דגש על סקטורים ייחודיים, כמו עובדים סוציאליים, אחיות, פסיכולוגים ונוספים. אני מודה לכל צוות המו"מ על עבודה מקצועית ומאומצת שעזרה להביא את ההסכם הטוב ביותר לעובדי המגזר הציבורי".

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: