דמי חבר באגודות מקצועיות - מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 15.10.23, יש לשלם למהנדסים, לאקדמאים במח"ר ולעיתונאים בשירות הציבורי דמי חבר באגודות מקצועיות במשכורת חודש אוקטובר של כל שנה.

הסכום המעודכן החל מיום ה-1.10.23 הוא 858 ש"ח והוא יגולם על ידי המעסיק.

מובהר כי האמור חל רק על העובדים בדירוגים: מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי.

דמי החבר באגודות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים – 473 ש"ח החל מיום 1.10.23

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: