דחיית מועד יישום קיצור שבוע העבודה ביחס לעובדי המדינה אשר חל עליהם הסכם המסגרת

ביום 17.07.23 נחתם בין המדינה ובין מעסיקים נוספים לבין ההסתדרות הכללית הסכם קיבוצי (הסכם מסגרת), שעסק בין היתר בקיצור שבוע העבודה. בהסכם המסגרת נקבע, בין היתר, כי קיצור שבוע העבודה מ – 42 שעות שבועיות ל – 40 שעות שבועיות יבוצע בשתי פעימות.
פעימה ראשונה החל מיום 1.10.2023 ולכל המאוחר החל מיום 1.11.2023
ופעימה שניה החל מיום 1.9.2024 או החל מיום 1.8.2024 (אם הפעימה הראשונה בוצעה ביום 1.11.2023)
הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המסגרת.

נוכח האתגרים בעת הזו על רקע המצב הביטחוני, הוסכם בין הצדדים על דחיית מועד יישום קיצור שבוע העבודה ביחס לעובדי שירות המדינה אשר חל עליהם הסכם המסגרת ובהתאמה סוכם בהחלטת ועדת המעקב מיום 26.10.23 המצ"ב כדלהלן:

1. ביחס לפעימה הראשונה (מ – 42 שעות שבועיות ל – 41 שעות שבועיות) במקום, החל מיום 1.10.2023 ולכל המאוחר החל מיום 1.11.2023, הקיצור יהיה החל מיום 1.12.2023 ולכל המאוחר החל מיום 1.1.2024.

2. ביחס לפעימה השנייה (מ – 41 שעות שבועיות ל – 40 שעות שבועיות) במקום, החל מיום 1.9.2024 או החל מיום 1.8.2024 (אם הפעימה הראשונה בוצעה ביום 1.11.2023), הקיצור יהיה, החל מיום 1.7.2024 או 1.6.2024 (אם הפעימה הראשונה בוצעה ביום 1.1.2024).

דוגמה:

• אם הפעימה הראשונה של קיצור שבוע העבודה, בוצעה ביום 1.12.2023, אזי הפעימה השנייה של קיצור שבוע העבודה תבוצע ביום 1.7.2024.
• אם הפעימה הראשונה של קיצור שבוע העבודה, בוצעה ביום 1.1.2024 אזי הפעימה השנייה של קיצור שבוע העבודה תבוצע ביום 1.6.2024.

להסכם קיבוצי מתקן להסכם המסגרת – 26.10.23

כתב עו"ד ארז אופינקרו, הסתדרות עובדי המדינה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: