אישור השתתפות בהוצאות רכישת ארוחות לעובדים חדשים בנתב"ג

להלן חוזר הממונה על השכר מיום 8.1.24 בעניין אישור השתתפות בהוצאות רכישת ארוחות לעובדי מדינה חדשים המועסקים בנתב"ג. האמור מתייחס לעובדים חדשים, שיקלטו החל מיום 1.2.24 ושמקום העבודה הקבוע שלהם הוא בנתב"ג.

עובד חדש, יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות רכישת ארוחות, בהתאם למספר השעות שיבצע בפועל בנתב"ג ביום מסוים כמפורט בחוזר המצורף.

יובהר כי, ככל שמקום העבודה הקבוע של עובד חדש יועבר למקום שאינו נתב"ג, זכאותו לתלושי הארוחות בהתאם לאמור, תופסק לאלתר.

להרחבה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: