איסור הקלטה בשירות המדינה

מצ"ב הודעת נציבות שירות המדינה. הודעה זו עוסקת במותר והאסור בכל הקשור להקלטת דיונים או שיחות בשירות המדינה .
יודגש כי ככלל, הקלטה אסורה בשירות המדינה
הקלטה מותרת בסייגים הבאים:
1. בהסכמת העובד המוקלט (כלומר יש להודיע מראש על הכוונה להקליט).
2. ללא צורך בהודעה לצורך חשיפת התנהגות פוגענית ביחסי עבודה, או לצורך הגשת תלונה (לפי סעיף 03.45).
3. לצורך חשיפת עבירות או פגיעה בטוהר המידות.

"הפרת הוראות פרק משנה זה [43.9] בעניין איסור הקלטה בשירות המדינה מהווה עבירת משמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת) התשכ"ג – 1963"

  • ההנחיות הוספו לתקש"יר וקיבלו סעיף חדש סעיף 43.9 "הקלטה אסורה בשירות המדינה"
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: