ניהול ידע בארגונים

ניהול ידע בארגונים

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 100 שעות
מועד הקורס דצמבר 2024
עלות 380 ₪

ניהול משאבי אנוש

עיר רמת גן
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס דצמבר 2024
עלות 152 ₪

ניהול והתנהגות ארגונית

עיר מפרץ חיפה (צומת ק. אתא)
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס נובמבר 2024
עלות 152 ₪

כישורים ומיומנויות המאה ה-21

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס יולי 2023
עלות 250 ₪

ניהול והתנהגות ארגונית

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס ספטמבר 2024
עלות 152 ₪

ניהול והתנהגות ארגונית

עיר רמת גן
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס ספטמבר 2024
עלות 152 ₪

כישורים ומיומנויות המאה ה-21

עיר מפרץ חיפה (צומת ק. אתא)
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס ינואר 2024
עלות החבר בעמותה לקידום מקצועי - 200 ₪

סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס פברואר 2023
עלות 250 ₪

סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי

עיר תל אביב
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס דצמבר 2022
עלות 250 ₪

מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס נובמבר 2024
עלות 152 ₪

ניהול משאבי אנוש

עיר רמת גן
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס נובמבר 2023
עלות 250 ₪

ניהול והתנהגות ארגונית

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס מאי 2023
עלות 250 ₪

ניהול משאבי אנוש

עיר מפרץ חיפה (צומת ק. אתא)
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס ספטמבר 2023
עלות 250 ₪

סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי

עיר רמת גן
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס פברואר 2024
עלות החבר בעמותה לקידום מקצועי-חברתי - 200 ₪

מצוינות אישית

עיר מפרץ חיפה (צומת ק. אתא)
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס ינואר 2022
עלות 250 ₪

מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי

עיר מפרץ חיפה (צומת ק. אתא)
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס מאי 2024
עלות החבר בעמותה לקידום מקצועי-חברתי - 200 ₪

מבוא לפוליטיקה ולשלטון ציבורי

עיר רמת גן
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס יוני 2024
עלות החבר בעמותה לקידום מקצועי-חברתי - 200 ₪

סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי

עיר חיפה
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס יוני 2021
עלות 250 ₪

ניהול משאבי אנוש

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס יולי 2021
עלות 250 ₪

מצוינות אישית

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס אוקטובר 2021
עלות 250 ₪

מנהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי

עיר ירושלים
בוקר\ערב בוקר
שעות 40 שעות
מועד הקורס מאי 2024
עלות החבר בעמותה לקידום מקצועי-חברתי - 200 ₪
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: