תקנון וועדי עובדים ומדריך לניהול כספי הוועד

תקנון וועדי עובדים המעודכן לשנת 2020, מרכז ב-11 פרקיו את ההוראות, ההנחיות והנהלים הנוגעים לוועד העובדים, מיום ההחלטה על הקמתו ועד סיום כהונתו. בין היתר מתייחס התקנון לזכות לבחור ולהיבחר, נוהל בחירות, תפקידי הוועד, משך כהונתו, וועד עובדים ארצי ועוד. בתקנון, מודגשת הזיקה ויחסי הגומלין בין וועד העובדים להסתדרות הכללית.
לתקנון וועדי עובדים - לחץ כאן

המדריך לניהול כספי וועד עובדים, המעודכן לשנת 2020, הינו נספח לתקנון וועדי עובדים וחלק בלתי נפרד ממנו. בעשרת פרקי המדריך ניתן למצוא, בין היתר, הנחיות ונהלים בנוגע ל: אחריות הוועד לניהול כספי תקין, תקציב, דו"חות כספיים, נוהל רכישת מוצרים ושירותים, בקרת פעולות הוועד ועוד
למדריך לניהול כספי וועד עובדים - לחץ כאן

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: