תקנון הקרן לביטוח הדדי

בתקנון הקרן לביטוח הדדי, ניתן למצוא, בין היתר, את הנושאים הבאים:

מיהו מבוטח
תחולת הביטוח ותוקפו,
הפסקת חברות,
אי תשלום דמי ביטוח,
תביעה עקב נכות,
תביעה עקב מוות,
 מינויי מוטבים ועוד

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: