תעריפי גמול השתלמות

להלן תעריפי גמול השתלמות א' וגמול מנהל:

גמול א'
328.76 ש"ח

גמול מנהל לדירוג המנהלי
315 ש"ח - לאחר סיום שלושת השלבים (כל שלב מזכה ב-105 ש"ח)

גמול השתלמות ב' לאקדמאים:
עד דרגה 40+ : 328.76 ש"ח
מדרגה 41 : 430.86 ש"ח
מדרגה 44 ומעלה: 430.86 ₪ או 9% מהשכר המשולב, לפי הגבוה מבין השניים.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: