סכסוכי עבודה ושביתות

מי יכול להכריז סכסוך עבודה או שביתה?

על שביתה או סכסוך עבודה, במקום העבודה, יכול להכריז רק ארגון עובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם. לדוגמא, הכרזה על שביתה במשרד ממשלתי, יכולה להכריז, רק הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות עובדי המדינה. ועד עובדים, אינו מוסמך, על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, להכריז שביתה (הוא יכול לבקש מהסתדרות עובדי המדינה להכריז שביתה, כאמור).

לפני פתיחה בשביתה

יש למסור הודעה על שביתה, למעביד ולממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד העבודה, 15 ימים לפחות לפני תחילתה. את ההודעה, יש למסור על גבי טופס מיוחד (המופיע בחוק יישוב סכסוכי עבודה) בו יש למלא מספר פרטים כגון: שם וכתובת המעביד ונציגות העובדים, העילות לשביתה והתאריך המיועד לשביתה.

  • לממונה הראשי על יחסי העבודה הסמכות לזמן את הצדדים לסכסוך ולנסות לגשר בין ביניהם.

מתן הודעה מוקדמת

מטרת מתן הודעה מוקדמת של 15 ימים מראש לפני פתיחה בשביתה, הינה שתיים: האחת, לאפשר למעביד להיערך לקראת השביתה, והשנייה, לאפשר למעביד לקיים משא-ומתן על מנת לנסות למנוע את פרוץ השביתה

מהן הדרישות להכרזה על שביתה

  • שביתה ניתן להכריז, על דרישה כלכלית, כאשר מטרת השביתה הינה לעגן את הדרישה הכלכלית בהסכם קיבוצי על מנת להפוך אותה לזכות משפטית.
  • דוגמא לדרישה כלכלית - הינה תוספת שכר, או תוספת זכות סוציאלית חדשה, שהמעביד אינו מחויב לה על פי הסכם או כל דין.

הסעדים העומדים לזכות המעביד

  • על מנת להתגונן מפני שביתה, למעביד ישנה אפשרות לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לצו מניעה כנגד השביתה. בית הדין לעבודה, בדרך כלל, מנסה לגשר בין הצדדים ולהחזיר אותם לערוץ של משא ומתן.
  • מן הראוי לזכור, כי הכלל הינו כי במקרה שהעובדים נוקטים בשביתה מושהה חוזה העבודה למול המעביד. במקרה כזה, העובדים אינם מספקים עבודה, ואילו המעביד אינו מחויב בתשלום שכר (בשביתה מלאה), או לחילופין, "שכר ראוי" במקרה של עיצומים.
  • במקרה של שביתה במקום העבודה, אסור לשלוח עובדי קבלני כוח אדם, שיבצעו עבודה במקום עובדים שובתים.
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: