משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וחברות

שם המשרד


קפלן 1, ירושלים

02-5317111


תל אביב

03-7776777

קלרמון גנו, הקריה המזרחית, ירושלים

02-5429944/7

קריית הממשלה, מזרח ירושלים

02-5847211

מגדלי הבירה, ירמיהו 39,ירושלים
5400*
08-6241010

 רחוב בנק ישראל 3, בנין ג'נרי 2, ירושלים

02-6553777
קריית הממשלה, ירושלים

02-5303111

שבטי ישראל 34, ירושלים, 95105
02-​5602222
ת.ד. 30 בית דגן 50250
03-9485532
בניין ג'נרי, בנק ישראל 5, קריית הממשלה
6675*
02-6662080
צלאח אל דין 29

02-6466666

קריית הממשלה, קפלן 2,ירושלים
02-6293354
קריית הממשלה, קפלן 2, ירושלים
02-6752611
קפלן 3 ,ירושלים
02-6705555
קריית הממשלה, קפלן 2, ירושלים
02-6752518
רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים
02-6547022
8840*
כנפי נשרים 7, ירושלים

02-5311111

בנק ישראל 5, ירושלים

02-6663333

בנק ישראל 5,ירושלים

02-6664200

יפו 23, ירושלים
02-6706301
כנפי נשרים 22, ירושלים
03-6367203
יפו 216, ירושלים
02-5006777

רחוב שאול המלך 8, תל אביב

03-6060700

תאגידים

כנפי נשרים 24 כניסה ב', ירושלים (הנהלה)

2775* שלוחה 1 | 02-5420735

אבן גבירול 14, רחביה, ירושלים

02-5398888

פורטל המידע הממשלתי: www.israel.gov.il

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: