מדריך לפנסיה צוברת

מדריך לפנסיה צוברת בשירות המדינה, בא להעביר מידע ולהקנות
ידע לעובד המדינה אודות זכויותיו בפנסיה צוברת כמו גם נהלים
בשירות המדינה לעניין זה. 
כתב וערך: ציון לוי מנהל אגף בכיר לפרישה וגמלאות נציבות שירות המדינה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: