מדריך לניהול כספי וועד עובדים

המדריך לניהול כספי וועד עובדים הינו נספח לתקנון וועדי עובדים וחלק בלתי נפרד ממנו.בעשרת פרקי המדריך ניתן למצוא, בין היתר, הנחיות ונהלים בנוגע ל:

  • אחריות הוועד לניהול כספי תקין
  • תקציב ובקרה תקציבית
  • נוהל פתיחת חשבון בנק וסגירתו, בעלי זכות חתימה
  • קרן עזר
  • סיום כהונת הוועד
  • נוהל רכישת מוצרים ושירותים ועוד
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: