מבנה תלוש שכר

בחודש פברואר 2009, נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת השכר המסדיר את מבנה תלוש השכר.מבנה תלוש השכר מאפשר לעובד לבדוק כי נשמרו זכויותיו כולל תשלומים שונים כמו: תשלום עבור הוצאות נסיעה, צבירת ימי חופשה, דמי הבראה ושעות נוספות.תלוש השכר חיוני גם להתנהלות מול הביטוח לאומי במצבים כמו: תאונת עבודה, דמי לידה, זכאות לדמי אבטלה ועוד. הניכויים והסעיפים שחייבים להופיע בתלוש השכר בהתאם לתיקון החוק:

 1. זהות העובד - שם, שם משפחה ותעודת זהות.
 2. פרטי המעסיק - שם, מספר זיהוי או מספר תאגיד וכתובת מקום העבודה.
 3. ותק - תאריך תחילת ההעסקה וותק מצטבר באותו מקום עבודה.
 4. היקף משרה - היקף המשרה עבור עובד חודשי; או הבסיס לפיו משולם השכר לעובד יומי, שעתי או עובד קבלן.
 5. תקופת התשלום- עבורה משולם השכר.
 6. שעות עבודה - פירוט מספר השעות שבהן עבד במהלך החודש. מספר השעות נקבע על פי הרישום בשעון הנוכחות, באופן דיגיטלי או רישום ידני שיחתם ע"י העובד ויאושר ע"י המעסיק. שעות עבודה נוספות יפורטו בנפרד.
 7. תנאים סוציאליים -פירוט ימי חופשה, מחלה ודמי הבראה.
 8. היעדרויות - פירוט מספר ימי ההיעדרות של העובד כולל: ימי חופשה, ימי מחלה או הבראה.
 9. שכר - פירוט השכר לשעה או ליום (עבור המועסקים על בסיס שעתי או יומי)בנוסף יפורטו גם תוספות שכר כמו: גמול שעות
 10. ניכויים מהשכר - יפורטו ניכויים למס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות וכו'. בנוסף, יפורטו סך כל הניכויים הסוציאליים והזכויות הפנסיוניות שעומדים לזכות העובד.
 11. דרך התשלום - הגורם שבאמצעותו משולם השכר, באמצעות חשבון הבנק (לרבות בנק הדואר), יפורט מספר החשבון ופרטי הבנק.
 12. בתלוש השכר יש לציין את גובה שכר המינימום לחודש ולשעה נכון למועד התשלום, כפי שנקבע בחוק שכר מינימום.

נכתב ע"י עו"ד רבקה ורבנר, משרד הכלכלה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: