הצטרפות גמלאים לעמותה לקידום מקצועי - טופס ותקנון

יובהר כי יוכלו להירשם לעמותה אך ורק גמלאים שהיו חברי עמותה בעבר במשך שנתיים רצופות לפחות.
גמלאים יוכלו לצאת לסמינרים באופן עצמאי או במסגרת קבוצות הומוגניות שיאורגנו ע"י משרדם.
גמלאים יוכלו להירשם לקורסים המאורגנים באמצעות העמותה.
זכאות לפעילות העמותה תתאפשר החל מיום ההרשמה ותשלום דמי החבר.
את דמי החבר, ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
*טופס הצטרפות ותקנון מצורפים להלן בתחתית העמוד.

תשלום דמי חבר באמצעות העברה בנקאית

ניתן לשלם את דמי החבר לעמותה באמצעות העברה בנקאית לחשבון:
העמותה לקידום מקצועי חברתי
בנק יהב סניף 120
חשבון 661101

את אישור ההפקדה יש לפקסס לפקס מספר: 03-7516007
ולוודא קבלת הפקס בטלפון: 03-6138272 | 03-6138273 | 03-6138274

*בכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: