חוזרי החשב הכללי ונציבות

להלן ניתן למצוא חוזרי חשכ"ל (החשב הכללי) בנושא שכר, מידע על תנאי שירות ותעריפים, חוזרי נציבות שירות המדינה ומדריכים שונים. 

מדריך מקיף בנושא זכויות העובד לקראת הפרישה לגמלאות.
המדריך כולל מידע המבוסס על הוראות החוק, תקשי"ר והוראות מנהל שונות ומטרתו: הבהרת הנהלים, הזכויות ושלבי ההכנה לפרישה בכדי להקל על הפורשים ולוודא כי זכויותיהם מוצאו עד תום.

כתב וערך: ציון לוי, מנהל אגף פרישה וגמלאות, נציבות שירות המדינה

ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2023

לחוזר(מ)

בחוזר זה ניתן למצוא מידע רחב בנושא העסקת סטודנטים בשירות המדינה כולל:

  • היקף ומשך ההעסקה
  • הפסקת העסקת סטודנט
  • שכר סטודנט
  • תנאי שירות נלווים לשכר: קופת גמל, קרן השתלמות, דמי הבראה, ביגוד, קצובת נסיעה ועוד.
  • פיצויי פיטורין
  • ימי מחלה, בחירה, היעדרות לרגל בחינות ועוד.

 

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: