חברות בעמותה

חברות בעמותה למדורגים בדירוג המנהלי

 תשלום דמי החבר לעמותה, חל על המעסיק במקום העבודה, זאת לאחר שהעובד מילא ושלח טופס הצטרפות לעמותה.
חברים בעמותה אך ורק אלו ששולמו בעבורם,  ע"י גזבריות מקומות העבודה, דמי חבר לשנתיים קודמות – 2021 ו-2022.

דמי החבר לשנת 2021 – 390 ש"ח ולשנת 2022 – 401 ש"ח (עלות דמי החבר נקבעת מידי שנה ע"י משרד האוצר).
טפסי מצטרפים חדשים יתקבלו עד ה-31 לאוגוסט בכל שנה. טפסים שיתקבלו לאחר מועד זה – 
יתקבלו על חשבון השנה הבאה.
להורדת טופס הצטרפות (מ)

הצטרפות גמלאים לעמותה לקידום מקצועי-חברתי

יובהר כי יוכלו להירשם לעמותה אך ורק גמלאים שהיו חברי עמותה בעבר במשך שנתיים רצופות לפחות.
גמלאים יוכלו לצאת לסמינרים באופן עצמאי או במסגרת קבוצות הומוגניות שיאורגנו ע"י משרדם.
גמלאים יוכלו להירשם לקורסים המאורגנים באמצעות העמותה.
זכאות לפעילות העמותה תתאפשר החל מיום ההרשמה ותשלום דמי החבר לשנה הנוכחית וקודמתה.

דמי החבר לשנת 2022 – 401 ש"ח ולשנת 2023 – 422 ש"ח (עלות דמי החבר נקבעת מידי שנה ע"י משרד האוצר).

את דמי החבר ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
*טופס הצטרפות לגמלאי ותקנון הצטרפות מצורפים בתחתית העמוד

תשלום דמי חבר באמצעות העברה בנקאית

ניתן לשלם את דמי החבר לעמותה באמצעות העברה בנקאית לחשבון:
העמותה לקידום מקצועי חברתי
בנק יהב סניף 120
חשבון 661101

את אישור ההפקדה יש לפקסס לפקס מספר: 03-6138277/88
ולוודא קבלת הפקס בטלפון: 03-6138272 

*בכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת העמותה כפי שיתקבלו ויפורסמו מעת לעת.

העמותה לקידום מקצועי- חברתי
רחוב היצירה 3, רמת גן
טלפון: 03-6138272
פקס: 03-6138277/88

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: