הצטרפות לעמותות

יש לפקסס את טופס ההצטרפות לפקס מספר: 03-6138288

ולוודא קבלת הפקס בטלפון :
03-6138272 

יובהר כי יוכלו להירשם לעמותה אך ורק גמלאים שהיו חברי עמותה בעבר במשך שנתיים לפחות.

זכאות לפעילות העמותה תתאפשר החל מיום ההרשמה ותשלום דמי החבר לשנה הנוכחית וקודמתה.

דמי החבר לשנת 2022 – 401 ש"ח ולשנת 2023 – 422 ש"ח
(עלות דמי החבר נקבעת מידי שנה ע"י משרד האוצר).

תשלום דמי חבר באמצעות העברה בנקאית

ניתן לשלם דמי חבר לעמותה באמצעות העברה בנקאית לחשבון:
העמותה לקידום מקצועי - חברתי
בנק יהב סניף 120
חשבון 661101

את אישור ההפקדה יש לפקסס לפקס מספר:
03-6138288
ולוודא קבלת הפקס בטלפון: 
03-6138272

לעובדים המדורגים בדירוג המנהלי
יש למלא את טופס ההצטרפות (למטה) ולשולחו לעמותה באמצעות פקס מספר:
03-9551346
ולוודא קבלה בטלפון:
03-9551333  

ניתן לשלוח באמצעות הדואר לכתובת:
רחוב היצירה 3
בנין ש.א.פ
רמת גן, מיקוד: 5252141

 

הצטרפות לעמותה באתר העמותה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: