הצטרפות לעמותה

הצטרפות עובדים בדירוג המנהלי:
תשלום דמי החבר לעמותה למדורגים בדירוג המנהלי, חל על המעסיק במקום העבודה, זאת לאחר שהעובד מילא ושלח טופס הצטרפות לעמותה.
טפסי מצטרפים חדשים יתקבלו עד ה-31 לאוגוסט בכל שנה. טפסים שיתקבלו לאחר מועד זה  
יתקבלו על חשבון השנה הבאה.
את טופס ההצטרפות יש לשלוח לפקס מספר: 9551346 -03 ובנוסף, יש לשלוח גם למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה.
עובד שלא יעביר את טופס ההצטרפות גם למקום העבודה - עלול להחמיץ את העברת התשלום.

זכאות יציאה לסמינרים בחו"ל
1.  הזכאות ליציאה לסמינר בפעימה הראשונה הינה על סמך 4 שנים ומהפעימה השנייה ואילך אחת ל-3 שנים.

2. זכאים לצאת לסמינר בפעימה הראשונה, עובדים בדרוג המנהלי החברים בעמותה לפחות בשנתיים האחרונות, עם התחייבות לשנתיים נוספות; כמו כן, עובדים המצטרפים לעמותה ומשלימים שנתיים רטרו באופן עצמאי ומתחייבים לשנתיים נוספות.

3.  עובדים בדרוג המנהלי אשר מעוניינים לצאת בשנית או בשלישית, עליהם לסיים התחייבות קודמת.

  *סבסוד העמותה משתנה בהתאם לאחוזי המשרה, כך שעובד במשרה מלאה יהיה זכאי לסבסוד מלא ועובד במשרה חלקית יהיה זכאי לסבסוד חלקי בהתאם לגובה משרתו.

עובד שחסר לו וותק בעמותה, רשאי להשלים רטרואקטיבית את השנים החסרות באופן עצמאי.

תעריפי דמי חבר:

2018 - 388 ש"ח
2019 - 391 ש"ח
2020 - 393 ש"ח
2021 - 392 ש"ח
2022 - 401 ש"ח
2023 - 422 ש"ח

טלפון העמותה לקידום מודעות חברתית : 03-9551333 | פקס: 03-9551346

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: