הצטרפות להסתדרות הכללית

בכל מקום עבודה בו תנאי ההעסקה מוסדרים באמצעות הסכמים קיבוציים או נגזרים מצו הרחבה ענפי, ממנו נהנים העובדים, מתבצע ניכוי של דמי טיפול ארגוני משכר העובדים, בכפוף לחוק, בסך 0.75% מהשכר.

הזכאות למלוא השירותים ומגוון ההטבות שמעניקה ההסתדרות, היא לחברי וחברות ההסתדרות, אשר חתמו על טופס חברות בהסתדרות ומנוכים משכרם דמי חבר בשיעור 0.9% עד לתקרה שנקבעה.

להצטרפות להסתדרות הכללית לחץ כאן

מספר טלפון: 03-6921384
מספר פקס: 03-6921324 

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: