הנהלת העמותה

מ"מ מנכ"ל העמותה - אבי שלמה

שם משפחהשם פרטימקום עבודה
עו"ד אלקלעיאופיר יו"ר העמותה
אבוטבול כוכבה משרד הקליטה
אבנשטיין ודים משרד האוצר
אוחיון הדס בתי משפט
אלגאווי יאיר מועצת פועלי נתניה
בדש אלי משרד הבריאות
ביטון מקסים ניסים משרד הקליטה
בסלו איציק בזק
בר חדווה משרד המשפטים
גבאי אברהם משרד האוצר
דוגמא רונית משרד הרווחה
דוד אשכול בתי משפט
דמרקדו רחל משרד הבריאות
לוי אייל משרד החקלאות
לוי ניסים משרד הבריאות
לוי עופר שירות התעסוקה
לילך תקווה משרד הביטחון
מימון יחזקאל ריקי משרד הכלכלה
סולטני אבנר הסתדרות עובדי המדינה
סופר רן משרד האוצר
עדיקה יורם ביטוח לאומי
פרג'ון שמעון דואר ישראל
צדקה בתיה משרד הבריאות
צרפתי ירון ביטוח לאומי
ספורטס חיהבית חולים רמב"ם
שבתוב שני משרד הפנים
ששון יצחק מועצת פועלי באר שבע
בן עמי עדי מועצת פועלי תל אביב
כהן ארז משרד הכלכלה
סעדוןאלימשרד החינוך
וקניןדודביטוח לאומי
נוחעופרמשרד התחבורה
כוכבייפהמשרד הבריאות
מלכהיפהמשרד הרווחה
צוקרמןפרדימשרד לביטחון פנים
חמץיוני משרד האוצר
אטיהעופרדואר ישראל
נעמןמרסלבי"ח שיבא
מלולחביבבי"ח זיו
כהן-שהנאזיציוןמשרד האוצר
אזוןאביבהמשרד האוצר
אלפריןאוריהסתדרות עובדי המדינה
מרדכיסילביהמשרד ראש הממשלה

וועדת ביקורת


שם משפחה

שם פרטי

מקום עבודה
מדר
ריקי
משרד הרווחה
יחזקאל
יחזקאל
משרד האוצר
קרני
דורון
הסתדרות עובדי המדינה

יועצים


שם משפחה

שם פרטי

מקום עבודה
גפני
עזרא
מבקר העמותה
דורין
דני
יועץ כלכלי
עו"ד גודיס
טוביה
יועץ משפטי
פניני
ישראל
רו"ח
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: