הכרה בימי הסמינרים בחו"ל (עד יומיים) כימי היעדרות בשכר

בהתאם לסיכום עם נציבות שירות המדינה, יוכרו שני ימי סמינר (אחת לשנתיים) כימי היעדרות בשכר, במסגרת הסמינרים הנערכים ע"י העמותה לקידום מודעות חברתית, בכפוף להצגת אישור השתתפות בסמינר.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: