הטבות לחברי ההסתדרות

ההסתדרות, מטפחת ומבססת את מעמדה של העבודה המאורגנת בישראל, תוך דאגה להגנה ושיפור זכויותיהם ומעמדם של העובדים והעובדות הגמלאים והגמלאיות.
בנוסף, ההסתדרות פועלת בתחומים רבים ומגוונים נוספים ומעניקה לחבריה שלל פעילויות והטבות בתחומי ההשכלה, התרבות והפנאי, טיפוח הבריאות ועוד.

בכל מקום עבודה בו תנאי ההעסקה מוסדרים באמצעות הסכמים קיבוציים או נגזרים מצו הרחבה ענפי, ממנו נהנים העובדים, מתבצע ניכוי של דמי טיפול ארגוני משכר העובדים, בכפוף לחוק, בסך 0.75% מהשכר.

הזכאות למלוא השירותים ומגוון ההטבות שמעניקה ההסתדרות, היא לחברי וחברות ההסתדרות, אשר חתמו על טופס חברות בהסתדרות ומנוכים משכרם דמי חבר בשיעור 0.9% - עד לתקרה שנקבעה.

לנוחותכם, להלן  פירוט השירותים וההטבות הניתנים בגין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני וההבדלים בניהם; וכן מידע על סל ההטבות אותו מעניקה ההסתדרות לחבריה.

ההסתדרות - אתכם ולמענכם

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: