גמלאים- ביטוח הדדי

יו"ר הקרן- עו"ד אופיר אלקלעי

מנכ"לית והממונה על שירות לקוחות ופניות הציבור - הגב' עליזה אוליאל
משרדי הקרן: רח' הלל 8 ירושלים, 9458108
טלפון - 02-6258343 | 02-6257630
פקס- 02-6245706 .
לפניות ובירורים בנושא הביטוח ההדדי: mailto:[email protected]
למשלוח טופסי הצטרפות ושינוי מוטבים: mailto:[email protected]

אמנת שירות לקוחות - ביטוח הדדי

אודות הקרן

הקרן לביטוח הדדי קיימת משנת 1969. הקרן הוקמה ע"י הסתדרות עובדי המדינה בישראל ומנוהלת על ידה. חברים בקרן עובדי המדינה וגמלאיה, וכן עובדי תאגידים וחברות ממשלתיות כגון: בזק, "כאן" - תאגיד השידור הישראלי , רפאל, רכבת ישראל ועוד.

מטרות

1. סיוע מיידי במקרים של פטירה או נכות לעובדי המדינה.
2. סיוע מיידי לאלמן/ת גמלאי/ת.
3. חלק משירותי הרווחה המוענקים לעובדי המדינה ע"י הסתדרות עובדי המדינה.

תנאי הביטוח ההדדי לגמלאים

גמלאים מבוטחים בקרן למקרה פטירה בלבד. גמלאים מבוטחים בתנאי שיש להם בן או בת זוג, או ילדים מתחת לגיל 18; ילדים מעל גיל 18 רק אם אינם עומדים ברשות עצמם.
פרמיה חודשית - 20.02 ש"ח.
מענק פטירה גמלאי - 34,963 ש"ח.

נכון ליום 16.7.23

הן הפרמיה והן המענק צמודים למדד ומתעדכנים אחת לחודש. הפרמיה מנוכית משכר העובדים והגמלאים באמצעות מחלקת ניכויים בבנק יהב ,ישירות מתלוש השכר.

מענק פטירה –גמלאי:

מסמכים נדרשים:

  1. תעודת פטירה.
  2. צילום תלוש פנסיה אחרון של המבוטח.
  3. צילום ת.ז. של בן/בת הזוג.
  4. אישור על ניהול חשבון בנק מוטבים או לחילופין צילום שיק מבוטל.

התביעה מוגשת ע"י אלמנת המנוח.

עוד על הקרן לביטוח הדדי

  1. קרן לביטוח הדדי, כפופה לאגף שוק ההון, בטוח וחיסכון במשרד האוצר.
  2.  הקרן לביטוח הדדי פונה ומנסה לאתר אלמנות ואלמנים של גמלאים המבוטחים בקרן, ומעבירה אליהם את כספי מענק הביטוח חיים המגיע להם.
  3.  על כל עובד או גמלאי המבוטחים בקרן להודיע על כל שינוי כתובת, או שינוי במצב המשפחתי.
  4. עובדי מדינה הפורשים לגמלאות חייבים למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן לאחר פרישה - הביטוח לא מתחדש אוטומטית.
    ככל שהעמית מעוניין להשיג על השירות שניתן לו בקרן, הוא יוכל לפנות לממונת שירות לקוחות, בטלפונים – 02-6258343 | 02-6257630 .


הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: