גמול מנהל

שאלות ותשובות

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה מר אריאל יעקובי, העלה דרישה למתן "גמול מנהל" לעובדים המנהליים, שעד כה היו זכאים לגמול השתלמות אחד בלבד; זאת בדומה לגמול ב', הניתן לעובדים בדירוגים המקצועיים השונים. לאחר משא ומתן ממושך מול האוצר עוגנו ההסכמות בנושא כמפורט בהסכם קיבוצי שנחתם ביום 21.4.08.

מי זכאי לגמול מנהל?

1. עובד בשירות המדינה שמשכורתו מחושבת עפ"י הסכמים קיבוציים.
2. עובד שהשלים תקופת עבודה של 5 שנים רצופות בשירות המדינה.
3. עובד המדורג בדירוג המנהלי ושוהה בדרגה 15 ומעלה.
4. עובד שקיבל גמול השתלמות כאשר חלפו 12 חודשים לפחות ממועד תחילת הזכאות.
5. נתקבל אישור מהממונה על ההדרכה במשרד המאשר השתתפות לכל אחד ואחד משלושת השלבים של גמול מנהל ב'. בהיעדר אישור, לא תוכר ההשתלמות והעובד לא יהיה זכאי להטבות בגינה.

מהי מתכונת הלימודים של גמול מנהל ב'?

גמול מנהל ב' יתקיים בשלושה שלבים (פעימות), כאשר בכל שלב ישלים העובד 40 שעות לימוד שיזכו אותו בסכום של 105 ₪ לכל שלב ובסה"כ , עם תום השלב השלישי (בתום 120 שעות לימוד), יזוכה העובד ב-315 ₪.

פירוט שלושת השלבים:

שלב א'
מתי ניתן להתחיל ללמוד?
בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד הזכאות לגמול השתלמות.

נושאי הלימוד ?
נושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.

לרשימת נושאי הלימוד לגמול מנהל ב'- ראה בקבצים להורדה מטה

זכאות לגמול:

יתקיימו התנאים הבאים:

תקופת עבודה רצופה של 5 שנים
חלפו 12 חודשים ממועד הזכאות לגמול השתלמות
סיום 40 שעות לימוד ואישור הוועדה לגמול מנהל.
זיכוי כספי  בסך 105  החל ממועד אישור הזכאות. יצוין כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובד המועסק במשרה חלקית, יחושב הסכום בהתאם לחלקיות משרתו.

שלב ב'

מתי ניתן להתחיל ללמוד?
בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד סיום לימודי השתלמות גמול מנהל שלב א'.

נושאי הלימוד?
עפ"י הנושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.

לרשימת נושאי הלימוד לגמול מנהל ב'- ראה בקבצים להורדה מטה

זכאות לגמול:
תינתן בסיום 40 שעות לימוד ואישור הוועדה לגמול מנהל.

זיכוי כספי 105 ש"ח  נוספים יתקבלו בתום 18 חודשים מיום הזכאות לגמול מנהל שלב א' (סה"כ 210 ¤ גמול מנהל א' + שלב ב'). יצוין, כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובדים במשרה חלקית, יחושב הסכום בהתאם לחלקיות המשרה.

שלב ג' השלב האחרון

מתי ניתן להתחיל ללמוד?
בחלוף 6 חודשים לפחות ממועד סיום לימודי גמול מנהל שלב ב'.

נושאי הלימוד:
עפ"י הנושאים שיאושרו ע"י נציבות שירות המדינה ובלבד שלא תהיה כפילות בין ההשתלמות המבוקשת להשתלמויות שנלמדו בעבר ע"י העובד.

זכאות לגמול – בסיום 40 שעות לימוד ולאחר אישור הוועדה לגמול מנהל- זכאות לגמול מנהל שלב ג'.

זיכוי כספי – בתום 18 חודשים מיום הזכאות לגמול מנהל שלב ב' יזוכה העובד ב- 105  נוספים ובסה"כ זכאות מלאה של 315  (105  עבור כל שלב). יצוין כי הסכומים הנקובים הינם לעובד המועסק במשרה מלאה. לעובד במשרה חלקית יחושב הסכום בהתאם לחלקיות משרתו.

מי מאשר את הזכאות לגמול בכל שלב ושלב?
אישור הזכאות לגמול מנהל שלבים א', ב' ו-ג'  כל אחד בנפרד, יינתן לעובד ע"י וועדת הגמול לאחר שמצאה כי העובד עומד בתנאים הנדרשים.ש

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: