גופים כלכליים

גופים כלכליים בעלי זיקה להסתדרות עובדי המדינה

"הקרן לביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בע"מ"

הקרן הוקמה בשנת 1969 ע"י הסתדרות עובדי המדינה וכחלק משירותי הרווחה המוענקים לעובדי המדינה.
מטרות הקרן: סיוע מיידי במקרים של נכות לעובדי המדינה/ סיוע מיידי לאלמנת גמלאי ולשאריו.

"עמ"י - חברה לניהול קופת גמל ענפית בע"מ"

"עמ"י - הוקמה בתאריך 28.1.1996, במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי, להכללת רכיבי שכר לפנסיה.
לפי תקנון הקופה, קופת הגמל מיועדת לעמיתים עובדי המדינה ועובדי תאגידים אחרים, שהארגון היציג שלהם הוא ההסתדרות הכללית החדשה.
הקופה, מקבלת מדי חודש הפקדות ממעסיקים ומעובדיהם, אשר נקבעות כשיעור מהשכר, מנהלת את כספי העמיתים ומשקיעה אותם.

"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ"

המדינה הקימה את החברה למפעלי כלכלה ותרבות בשנת 1954 למתן שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה ולגמלאיה. במניות החברה מחזיקים המדינה וכן הסתדרות עובדי המדינה ועובדי המדינה. בתזכיר ההתאגדות של החברה נקבע כי מטרתה להקים ולנהל
" ..מפעלי תרבות וקרנות להלוואות וכן כל מפעל אחר למטרת מתן עזרה וסעד.. לעובדים הנמצאים בשירות המדינה ולמשפחותיהם ובין היתר במקרה של איבוד כושר עבודתם, מחלתם או מותם". הנכס העיקרי של החברה הוא מחצית ממניותיו של "בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ"; "בנק מזרחי-טפחות בע"מ" מחזיק במחצית השנייה.

"בנק יהב"

הבנק מוחזק בידי בנק מזרחי-טפחות בע"מ (50%) ו"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ", (50%) - השייכת להסתדרות עובדי המדינה ולמדינת ישראל, בחלקים שווים.

"העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה"

העמותה החלה פעילותה בתאריך 1.1.1991.
מטרות העמותה העיקריות הן: קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה, קידום ידע עיוני בתחום יחסי העבודה, פעילויות למען גיבוש חברתי של חברי העמותה, עריכת כנסים, ועידות, השתלמויות עובדים, ימי עיון ועוד.
לפי התקנון, רשאי להצטרף אליה כל עובד מדינה לרבות אקדמאים/ הנדסאים/ טכנאים.
כיו"ר העמותה משמש יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי.

"החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג המנהלי בע"מ"

החברה הוקמה בתאריך 11.3.1981, במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.
מדינת ישראל מחזיקה ב-50% מזכויות ההצבעה, כשמניית ההכרעה בידי שר הרווחה; והסתדרות עובדי המדינה מחזיקה ב-50% מזכויות ההצבעה.

מועדון "נכון"

מועדון "נכון" - מועדון צרכנות לעובדי המדינה הוקם בשנת 2006 ע"י הסתדרות עובדי המדינה ובשיתוף חברת ישראכרט ובנק יהב.
מטרת החברה, לנהל מועדון צרכנות שיעניק הטבות ייחודיות, תנאים מועדפים והנחות בבתי מסחר ברחבי הארץ עבור חברי הסתדרות עובדי המדינה, לרבות גמלאים.

"העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרת הידע של עובדי המדינה"

העמותה הוקמה בשנת 2009 .
מטרות העמותה העיקריות הן: קידום מודעות חברתית בקרב עובדי המדינה באמצעות סמינרים והשתלמויות כמו גם קידום מקצועי וחברתי של חברי העמותה; קידום ידע עיוני בתחום יחסי העבודה, פעילויות למען גיבוש חברתי של חברי העמותה, עריכת כנסים, ועידות, השתלמויות עובדים, ימי עיון ועוד.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: