אישור העסקה

על מנהל משאבי אנוש במשרד למלא אישור העסקה תוך ציון פרטי העובד המבקש כולל:
ותק בעבודה, דרגה נוכחית ותיאור תפקיד מפורט (רלוונטיות הקורסים נקבעת עפ"י תיאור התפקיד). 
את אישור העסקה יש לצרף לטופס הבקשה לגמול יחד עם כל הטפסים הרלוונטיים.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: