אודות

הסתדרות עובדי המדינה, אחת מההסתדרויות המרכיבות את ההסתדרות הכללית החדשה, הוקמה בשנת 1948 ומשמשת כנציגות ארצית של ציבור עובדי המדינה, חברת הדואר, חברת "בזק", שירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומי, "כאן" – תאגיד השידור הישראלי והכנסת.

בהסתדרות עובדי המדינה כ- 80,000 חברים המועסקים בכ- 80 מקומות עבודה (משרדי ממשלה, חברות וגופי סמך).

פעילות הסתדרות עובדי המדינה

 • הגנה על זכויותיהם המקצועיות והסוציאליות של חבריה.
 • ניהול משא ומתן עם מעסיקים.
 • הכרזת סכסוכי עבודה.
 • שיפור תנאי שכרם, תנאי העסקתם וקידום האינטרסים המקצועיים שלהם.
 • חתימה על הסכמי עבודה קיבוציים כלליים ומיוחדים ודאגה ליישומם.
 • ניהול מערכת בחירות לוועדי עובדים.
 • ארגון ימי עיון והשתלמויות מקצועיות.
 • ליווי ותמיכה בפעולות וועדי העובדים


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה


יו"ר הסתדרות עובדי המדינה הנבחר - עו"ד אופיר אלקלעי המשמש בתפקידו החל מיום 22.9.22

יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה - עו"ד אופיר אלקלעי בתפקידו כמזכיר ארצי


יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה משמש, בנוסף לתפקידו זה, כמחזיק תיק בתיקים בעלי רגישות מיוחדת או כאלו הדורשים טיפול מיוחד. התיקים אותם הוא מחזיק:

 • רשות המיסים
 • משרד הביטחון
 • בתי חולים ממשלתיים
 • משרד הבריאות
 • חברת הדואר
 • חברת בזק
 • המדפיס הממשלתי
 • שירות התעסוקה

תפקידים נוספים של יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה


 בנוסף, משמש יו"ר ההסתדרות עובדי המדינה בתפקידים הבאים, בגופים, בעלי זיקה להסתדרות עובדי המדינה:

 • דירקטור בבנק "יהב"
 • יו"ר "הקרן לביטוח הדדי
 • יו"ר "העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המדינה"
 • יו"ר "העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה
 • יו"ר הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית 
 • יו"ר מועדון צרכנות "נכון" ועוד

מזכירים ארציים


הסתדרות עובדי המדינה פועלת באמצעות מזכירים ארציים ומחזיקי תיק הסתדרות עובדי המדינה במרחבים. האחרונים הם עובדי המרחבים, אשר משמשים רפרנטים לענייני הסתדרות עובדי המדינה ומטפלים בעובדי מדינה במרחב.

האחריות על משרדי הממשלה וגופי הסמך שבטיפולה מחולקת בין  המזכירים הארציים. לכל אחד מהם ובכלל זה ליו"ר ההסתדרות עובדי המדינה, ישנם מספר משרדים, שהוא הממונה הישיר עליהם, ברמה הארצית.


תחומי פעילות של המזכירים הארציים

 • ניהול משא ומתן עם הנהלת המשרדים.
 • טיפול בסכסוכי עבודה.
 • טיפול ביישום הסכמי עבודה ושכר.
 • ייצוג ההסתדרות במכרזים פנימיים, הנערכים מעת לעת במשרדי הממשלה.
 • פעילות לצירוף חברים להסתדרות.
 • קיום בחירות לוועדים ארציים.
 • ארגון קורסים לגמול השתלמות והשתלמויות לעובדים.
 • טיפול בבעיות פרט, שלא נמצא להן פתרון ברמת המרחב.
 • טיפול בייעוץ משפטי לחברים, בסיוע הלשכה המשפטית.


מרחבים

הסתדרות עובדי המדינה פועלת במרחבי ההסתדרות באמצעות מחזיקי תיק הסתדרות עובדי המדינה במרחבים. עובדים אלו מונחים מקצועית באמצעות יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ופועלים מטעמו.

לרשימת המרחבים ומזכירי הסתדרות עובדי המדינה במרחבים לחץ כאן

פעילות מחזיקי תיק הסתדרות עובדי המדינה במרחבים

 • ייעוץ וסיוע משפטי לחברים, בליווי הלשכות המשפטיות
 • ייעוץ וטיפול בנושא שכר וזכויות עובדים.
 • טיפול בסכסוכי עבודה
 • טיפול ביישום הסכמי עבודה ושכר לעובדים החברים בהסתדרות עובדי המדינה
 • השתתפות בוועדות מכרזים למשרות בשירות המדינה
 • ליווי בחירות לוועדי עובדים החברים בהסתדרות עובדי המדינה
 • עריכת כנסי הסברה בנושאי הסתדרות עובדי המדינה מקצועי, זכויות עובדים, תנאי שכר, הסכמים
 • פעילות לצירוף חברים להסתדרות

גופים כלכליים בעלי זיקה להסתדרות עובדי המדינה

לשם קידום מטרותיה, הקימה הסתדרות עובדי המדינה מספר גופים כלכליים, שהיא משתתפת בניהולם:


הסתדרות עובדי המדינה
רחוב ארלוזרוב 93, ת"א
טלפון:03-6921271/2
פקס: 03-6965281

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: