קרן ידע לעובדי רמ"י

אודות קרן ידע לעובדי רמ”י

קרן ידע לעובדי רשות מקרקעי ישראל (רמ”י), הוקמה לבקשתה של הסתדרות עובדי המדינה ועוגנה בהסכם קיבוצי, שנחתם ביום 30.5.21, בין המדינה לבין ההסתדרות והסתדרות עובדי המדינה.

במסגרת ההסכם, התחייבה המדינה להעביר מידי חודש 0.5% מבסיס שכר העובד באותו חודש, לשם
הפעלת קרן הידע המפעלית.

בהתאם להוראות ההסכם, סוכם על “הקמת קרן לקידום ההכשרה, ההשתלמות וההדרכה של עובדי רשות המקרקעין ומטרתה לסייע להרחבת האופקים, העמקת ועדכון הידע”.

קרן ידע מציעה לעובדי רמ”י השתתפות בסמינרים, שיתקיימו במלונות בוטיק ויעסקו בתחום עיסוקם המקצועי של עובדי המדינה. הזכאות ליציאה לסמינר הינה אחת לשנה קלנדרית.

לנוחותכם, להלן קישור לסדרי ההרשמה לסמינר וטופס הרשמה
יודגש כי, ההשתתפות בסמינר מיועדת לחברי קרן ידע בלבד, ללא אפשרות לצירוף נלווה.

חבר קרן ידע, אשר יבחר, שלא לממש את זכאותו באמצעות יציאה סמינר, יוכל לקבל מלגת לימודים  בגובה של עד 1,500 ש”ח לשנה, בכפוף להצגת קבלה ממוסד הלימודים עבור שנת לימודים מלאה.

לנוחותכם, להלן קישור לנהלי ותנאי קרן הידע וטופס בקשה לקבלת מלגה

ליצירת קשר:

טלפון – 03-6198853   |  [email protected]

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: