הארכת תקופת ההכרה של קורסי גמול השתלמות בשל מגפת הקורונה

להלן החלטת וועדת מעקב מיום 28.2.21 לפיה התקופה מיום 1.3.20 ועד ליום 30.4.21, לא תחושב במניין תקופת ההתיישנות (של חמש שנים)

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: