הארכת תקופת ההכרה של קורסי גמול השתלמות בשל מגפת הקורונה

ועדת המעקב בעניין גמול ההשתלמות החליטה כי תקופת הקורונה (מיום 1.3.2020 ועד ליום - 30.04.2021)
לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בכללי ההתיישנות לגמול (5 שנים)
להרחבה

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: