דמי הבראה

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מיום 17.5.20, החל מיום 1.6.20, התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 429 ₪ ליום.

מספר ימי ההבראה לעובדי מדינה (שאינם מועסקים בבתי חולים)  מחושבים לפי הוותק הנצבר במקום העבודה.

להלן טבלה המפרטת את מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בהתאם לוותק שצבר (תקשי"ר)

שנות וותק מספר ימי הבראה
3 שנים ראשונות 7 ימים
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימים
מהשנה ה-11עד ה-15 10 ימים
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימים
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימים
מהשנה ה-25 13 ימים
הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: