קצובת ביגוד לשנת 2023

בהתאם לחוזר האגף לשכר והסכמי עבודה מיום 26.6.23, תעריפי קצובת הביגוד לעובדי מדינה בשנת 2023 יהיו:

1,677 ש"ח לרמה 3

2,340 ש"ח לרמה 4

קצובת הביגוד ל"מקבלי קהל", משולמת לעובדים הזכאים כמפורט בהוראת התכ"ם מספר 13.3.2 , במשכורת חודש יולי, לתקופה של 12 חודשים מה-1 בינואר ועד ה-31 לדצמבר.

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: