עדכון קצובת הבראה לשנת 2023

בהתאם לפרסום הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 18.5.23,
החל מיום 1.6.2023 התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 471.4 ₪ ליום.

קצובת דמי ההבראה מחושבת לפי מחיר יום הבראה, כפול מספר ימי ההבראה שעובד זכאי לפי הוותק שלו במקום העבודה

מספר ימי הבראה מספר שנות שירות
7 3 השנים הראשונות
9 מהשנה ה-4 עד ה-10
10 מהשנה ה-11 עד ה-15
11 מהשנה ה-16 עד ה-19
12 מהשנה ה-20 עד ה-24
13 מהשנה ה- 25

*הטבלה לקוחה מתקנון שירות המדינה תקשי"ר

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: