עדכון קצובת הבראה לשנת 2022

בהתאם לחוזר הממונה על השכר החל מיום 1.6.22, התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 449 ש"ח ליום.

מספר ימי ההבראה לו זכאי.ת העובד.ת מחושבים בהתאם לוותק הנצבר במקום העבודה.

וותק מספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות 7
מהשנה ה-4 עד ה-10 9
מהשנה ה-11 עד ה-15 10
מהשנה ה-16 עד ה-19 11
מהשנה ה-20 עד ה-24 12
*מהשנה ה- 25  ואליך 13

הטבלה לקוחה מתקנון שירות המדינה (תקשי"ר) – שיעור הקצובה – 28.241

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: