סליקת ארוחת צהרים לעובדי מדינה

חוזר החשב הכללי המפרט את ההנחיות לשירותי סבסוד ארוחות לעובדי המדינה.

ראו חוזר מצורף

הדפדפן שלך אינו נתמך
בבקשה עדכן את הדפדפן שלך על מנת לראות את האתר באופן תקין.
הורד מהדפדפנים הבאים: